Haberler ve Yenilikler

 • Mikroarray Teknolojisi ve HPV Genotipleme
  Günümüzde, HPV tanısı için mikroarray tabanlı tanı kitleri geliştirilmiştir. Sensitivitesinin yüksek olması, aynı anda çok sayıda hastayı hızlıca çalışabilme olanağı ve diğer yöntemlere göre daha çok HPV tipini tanımlayabilmesi mikroarray tabanlı HPV tanı yöntemlerinin hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır.
  Devamını oku »
 • Orofaringeal (ağız ve yutak) Kanser Gelişiminde HPV'nin Rolü
  Baş ve boyun kanserlerinin çoğunlukla tütün ve alkol kullanımına bağlı geliştiği bilinmekle birlikte, ağız kanserlerinin %25'inin, boğaz kanserlerinin ise %35'inin HPV ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.
  Devamını oku »
 • HPV E6/E7 Onkogenleri ve Serviks Kanseri
  Servikal kanserler; E7 proteininin hücrenin S fazı ve hücre çoğalmasını sürekli uyarması, E6 proteininin ise p53 aracılığıyla gerçekleşen DNA onarım mekanizmasını bloke etmesi ve bunlara bağlı olarak da sekonder mutasyonların oluşması nedeniyle gözlenir.
  Devamını oku »