HPV DNA TESTİ

Günümüzde, human papilloma virus (HPV) varlığını ortaya koymak ve tiplerini belirleyebilmek için farklı kit ve teknikler kullanılmaktadır. Bu tanı kitlerinin çoğu yurtdışı firmalar tarafından üretilmekte olup incelenen HPV tipi sayısı ve kullanılan yöntem kullanılan kite göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, sıklıkla 17-18 farklı HPV tipini tanımlayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir.

HPV taraması ve tiplendirmesi için kullanılan tekniklerin başında "hybrid capture", real time pcr, multipleks pcr, dna dizi analizi gelmektedir. Çalışma yönteminin basit olması nedeniyle HPV taramasında uzun süre "hybrid capture" tekniği kullanılmıştır. Ancak diğer yöntemlerin daha yüksek sensitiviteye sahip olduğunun ortaya konmasından sonra kullanımı azalmış ve yerini real-time pcr, multipleks pcr ve dna dizi analizi ile son olarak chip array  yöntemlerine bırakmıştır. Bunun sonrasında da gerek hazır ticari kitler gerekse kişilerin kendi dizayn ettikleri ve primer adı verilen malzemeler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemlerden birisi olan dna dizi analizi, uygulama zorlukları ve analiz için ciddi maliyetler taşıyan cihazlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, analiz için laboratuvara gönderilen örnek içerisinde HPV varlığının düşük miktarlarda olması durumunda normal hücrelerin baskın olması nedeniyle test sonuçları normal çıkabilir. Benzer sıkıntılar diğer yöntemlerde de karşımıza çıkabilmektedir.

Son yıllarda DNA analizlerinde kullanılan yöntemlerle ilgili yapılan çalışmalarda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunun neticesinde de çip teknolojisi (chip array) adı verilen yeni diagnostik alan ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bu teknoloji sık gözlenen genetik hastalıklar ile HPV gibi sık gözlenen enfeksiyon ajanlarının tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemin HPV taramasında kullanılmaya başlaması ile birlikte in vitro diagnostik (IVD) onayı olan kitler geliştirilmiştir. Günümüzde; özelikle Avrupa'da birçok merkezde Genomica firması tarafından geliştirilmiş HPV kitleri (CLART® HPV 2) kullanılmaktadır. Genomica tarafından geliştirilen sistemin diğer yöntemlere göre önemli avantajları mevcuttur:

  • Standardize kapalı bir sistem olması
  • IVD onaylı HPV tanı kitlerinin bulunması
  • 35 farklı HPV tipinin tanımlanabilmesi
  • %99 sensitiviteye sahip olması
  • Spesifitesinin %100 olması

 

CLART® HPV 2 kiti ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.