HPV DNA Testi (Chip Array)

Mikroarray tabanlı Human Papilloma Virus (HPV) tanı kitleri dünyada birçok merkez tarafından uzun zamandır kullanılmakta olup yüksek spesifikliğe ve duyarlılığa sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Bu sistemlerden en yaygın olanı ise Genomica tarafından üretilmiş olan ve Avrupa'daki gelişmiş merkezlerin özellikle tercih ettiği CLART® HPV 2 tanı kitidir.  Bu Kit, yüksek spesifikliğinin (%100) ve sensitivitesinin (%99) yanısıra klinik olarak anlamlı olan HPV tiplerinin çoğunu (35 farklı tip) swab, ThinPrep, SurePath, parafin doku, hücre süspansiyonu gibi birçok farklı örnekten tanımlayabilmektedir.

Uygulanan teknik ile virus yapısında çok iyi korunmuş olarak bulunan L1 bölgesinin içerisinde yeralan 450 bp lik bir fragman PCR  ile çoğaltılarak farklı HPV genotipleri tanımlanır. L1 dizisi her bir bireysel HPV tipi arasında küçük farklılıklar gösterir ve bu da tanıda spesifikliği sağlar. Spesifik problar ile küçük farklılıklar incelenerek hem viral DNA tanımlanır hem de HPV virusunun genomik yapısı belirlenir.

CLART ® HPV 2, chip array tabanlı yeni bir teknolojik platform ile yüksek spesifikliğe ve duyarlılığa sahip PCR çalışmasını birlikte kullanarak 49 farklı HPV genotipinin saptanmasını sağlar.

HPV tanımlamasında çok etkin ve kolay bir sistem olan bu yöntem sonuçların güvenilirliğini sağlamak için birden çok moleküler belirteci (internal kontrol) eş zamanlı olarak kullanır. Sistem, çalışma protokolü ve değerlendirme açısından klasik mikroarray sistemlerine göre çok daha basittir.

HPV DNA Testi  (49 tip)

 Hastalık

Test Yöntemi

Tip Sayısı

İncelenen HPV Tipleri ve Risk Dağılımı

 Human Papilloma Virus (HPV)
Chip Array
35 Tip
HPV  6 Low risk  
HPV 56 High risk
HPV 11 Low risk
HPV 58 High risk
HPV 16 High risk
HPV 59 High risk
HPV 18 High risk
HPV 61 Low risk
HPV 26 High risk
HPV 62 Low risk
HPV 31 High risk
HPV 66 High risk
HPV 33 High risk
HPV 68 High risk
HPV 35 High risk
HPV 70 High risk
HPV 39 High risk
HPV 71 Low risk
HPV 40 Low risk
HPV 72 Low risk
HPV 42 Low risk
HPV 73 High risk
HPV 43 Low risk
HPV 81 Low risk
HPV 44 Low risk
HPV 82 High risk
HPV 45 High risk
HPV 83 Low risk
HPV 51 High risk
HPV 84 Low risk
HPV 52 High risk
HPV 85 High risk
HPV 53 High risk
HPV 89 Low risk
HPV 54 Low risk

* Mikroarray testi için Genomica tarafından üretilen IVD onaylı "CLART® HPV 2" kiti ve CAR (Clinical Arrays Automatic Reader) kullanılmaktadır.