HPV DNA Testi (Dizi Analizi)

 Human Papilloma Virus (HPV) varlığını ortaya koymak ve tiplerini belirleyebilmek için kullanılan kitler ile genellikle 17-18 farklı HPV tipi tanımlanabildiği için bazı hastalarda HPV enfeksiyonu bulunmasına rağmen tiplendirme yapılamamaktadır. Bu tür hastalara, HPV varlığının saptandığı fakat tipinin testte incelenen hpv tipleri içerisinde olmadığı şeklinde dolaylı bir açıklama yapılabilmektedir. Bu durum, klinisyenler tarafından test sonuçları hastaya açıklanırken sıkıntılara neden olmaktadır.

Enfeksiyona neden olan tüm HPV tiplerinin saptanabilmesi için günümüzde kullanılabilecek yeni yöntemler geliştirilmiştir. DNA dizi analizi adı verilen bu yöntem halen tüm HPV tiplerini tanımlayabilen tek yöntemdir.

Bu teknikte, incelenen örnekten elde edilen DNA materyalinde HPV kapsidini oluşturan iki yapısal proteinden birisi olan L1 genom bölgesine spesifik primerler kullanılarak PCR analizi uygulanır. PCR ürünü jel elektroforezi adı verilen sistemde incelenerek HPV bulunup bulunmadığı değerlendirlir. HPV varlığı saptanır ise PCR ürününe Automatic DNA Sequencer (Floresan Teknolojisi) ile DNA dizi analizi uygulanır. Buradan saglanan veriler Gen Bankası Veri Tabanın'da bulunan diğer HPV genom sekansları ile karşılaştırılarak HPV tiplemesi yapılır.

HPV DNA Testi  (120 tip)

 Hastalık

Test Yöntemi

Tip Sayısı

İncelenen HPV Tipleri

 Human Papilloma Virus (HPV)
DNA dizi analizi
130 farklı tip
Tüm HPV tipleri 

 

* DNA dizi analizi icin MegaBace 1000 sekans analizi cihazı kullanılmaktadır.