HPV E6/E7 Onkogenleri ve Serviks Kanseri

Viral DNA, bazal hücrelerde genellikle epizomal (yuvarlak) formda ve düşük kopya sayısında bulunur.  Viral replikasyon hücresel mekanizmaya ve transkripsiyon ise hücrelerin farklılaşması esnasında ekspresse olan hücresel transkripsiyon faktörlerine bağlıdır. E6 ve E7 ekspresyonu, retinablastoma ve p53(TP53) proteinlerinin inaktivasyonu yoluyla farklılaşan hücrelerdeki aktif DNA replikasyonunu engellenebilmesi için anahtar rol oynar. 

Servikal mukozadaki aktif HPV enfeksiyonu, hyalin granül anomaliler (koilocytes) ile karakteristik olan grade 1 servikal intraepitelyal neoplazi (CIN 1) şeklinde gözlenir. Bu tür HPV enfeksiyonlarının çoğu, hücresel bağışıklık tarafından vücuttan temizlenir veya baskılanır. Bunun sonucunda da CIN 1 hücreler gerileyerek normal görünümlü epitel hücrelerine dönüşür.

Human papilloma virus (HPV), dünyada gözlenen servikal kanserlerin en önemli nedenidir. HPV erken proteinleri olarak adlandırılan E6 ve E7, kanser gelişiminde rol oynayan onkoproteinlerin başıdır.  Bu onkoproteinler, invaziv kanserlerde ve yüksek dereceli displazilerde çok yüksek düzeyde ekspresse edilirler. E6 ve E7 onkoproteinlerinin, sırasıyla TP53 ve RB1 gibi birkaç klasik hücresel protein ile etkileşimleri olup bunların yıkılmasına neden olabilirler. Ancak, bu etkileşimlerin tümü hücresel proteinlerin yıkımı ile sonuçlanmaz. Ayrıca, HPV enfeksiyonu viral ve konakçı hücrelerinde metilasyon değişiklikleri ile birliktedir.  Bu değişiklikler HPV enfeksiyonu ile ilişkili olmayan kanser türlerinde de gözlenebilir. E6 ve E7 proteinlerinin hücresel proteinler ile etkileşimleri ve DNA metilasyon değişiklikleri; genomik bütünlük, hücre adezyonu, immun cevap, apoptozis ve hücre siklusunun kontrolu gibi temel hücresel yolların bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Temel hücresel yollardaki bu değişiklikler, Papanicolaou testi gibi geçerli kanser tarama yöntemlerinin sensitivitesinin arttırılmasına yardımcı olabilir.

HPV kaynaklı kanserler;

  • Sıklıkla hücresel olarak enfeksiyonun kontrol edilemediği bölgelerde gelişir
  • E7 proteininin, hücrenin S fazı ve hücre çoğalmasını sürekli uyarması
  • E6 proteininin, p53 aracılığıyla gerçekleşen DNA onarım mekanizmasını engellemesi
  • Bunlara bağlı olarak da farklı mutasyonlarının oluşması ve birikimi
« Haberlere Geri Dön