HPV Tipleri

Günümüzde yaklasık 150 farklı HPV tipi tanımlanmıştır. Bu HPV tiplerinin sadece bazıları insanlarda sık olarak saptanmış olup diğerleri nadir olarak gözlenmektedir. Ayrıca, HPV tiplerinin sadece 40-45 tanesi genital bölgede yerleşmektedir.

Sık gözlenen HPV tipleri ise rahim ağzı kanseri (serviks) ve genital siğil oluşumuna neden olmalarına göre yüksek riskli (high risk) ve düşük risk (low risk) olarak iki ana grupta toplanırlar.


Yüksek Riskli HPV Tipleri


Günümüzde yapılan araştırmalar neticesinde kansere neden olmaları nedeniyle yüksek riskli olarak tanımlanan HPV tipleri ortaya konmuştur. Yüksek riskli HPV tipleri; 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82 ve 85'dir. 2010 yılı içerisinde yapılan bir çalışmada; bunlardan özellikle 8 tanesinin tüm serviks kanserlerinin %90'ından fazlasından sorumlu olan tipler olduğu belirlenmiştir. Serviks kanseri saptanan hastalardaki görülme sıklıklarına göre yüksek riskli bu tipler:

  • Tip 16, 18, 45, 33, 31, 52, 58, 35

Yüksek riskli HPV tipleri içerisinde bulunan tip 16, 18 ve 45 servikal kanserlerin (squamöz hücreli) %75'inden, adenokarsinomların ise %94'ünden sorumlu olduğu saptanmıştır.


Düşük Riskli HPV Tipleri


Düşük riskli olarak tanımlanan HPV tipleri genital siğillere neden olup bunların daha sonradan kansere neden olma riskleri bulunmamaktadır. HPV DNA testi ile kolayca tanımlanabilen bu tiplerden özellikle 6 ve 11 sık gözlenir. Düşük riskli HPV tipleri; 6, 11, 32, 40, 42, 44, 54, 55, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 87, 89 ve 91'dir.