Klinik Tanı

Kondilomlar inspeksiyon ile teşhis edilebilir. Genital bölgede kondilom gözlenmesi durumunda serviks bölgesinde HPV enfeksiyonu varlığı mutlaka kontrol edilmelidir. Şüpheli enfeksiyon alanlarında gözle görülmesi mümkün olmayan değişikliklerin tespit edilebilmesi için kolposkopi esnasında Vinegar solüsyonu (%5'lik asetik asit ) kullanılabilir.

Kolposkopi sırasında vajina ve serviksi görüntülemek için büyüteç vazifesi gören bir alet kullanılır. Bazı durumlarda servikal doku biyopsisi yapılarak alınan dokunun mikroskop altında incelenmesi gerekir.

Hastalarda sık kullanılan diğer bir  yöntem ise "Pap smear testi" olup servikal HPV enfeksiyonundan şüphelenilen durumlarda uygulanir. Pap smear testi, serviks kanserini tespit etmek amacıyla hücrelerin mikroskop altında değerlendirilmesi esasına dayanır.  Anormal Pap smear sonucu HPV enfeksiyonu ile ilişkili olup bu kadınlar daha dikkatli takip edilmeli ve gerekli görülmesi durumunda ileri tetkikler istenmelidir. 

Günümüzde, kondilomlar ve HPV ile ilişkili diğer kanserler (vulva, vajina, anal ve baş-boyun kanserleri) için önerilen rutin bir tarama testi yoktur. Pap smear testi, serviks bölgesi dışındaki kanserlerin taranmasında faydalı değildir.


Serviks Kanseri Tanısı

 

Düzenli tarama testleri ve takip ile kadınlarda serviks kanserini önlemek mümkündür. Serviks kanserlerinin önlenmesi veya erken tanısına yardımcı olan 2 test mevcuttur:

  • Pap smear testi Servikste oluşan ve tedavi edilmezse kansere neden olan hücresel değişikliklerin (CIN) saptanmasına yardımcı olur.
  • HPV DNA testi. Servikste hücresel değişikliklere neden olan HPV tiplerinin saptanmasına yardımcı olur. 30 yaş ve üzeri kadınlarda serviks kanseri taraması için Pap smear ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, Pap smear testi sonucunun şüpheli olduğu durumlarda daha fazla bilgi sağlamak için uygulanabilir. HPV testinin rutin olarak uygulaması önerilmemekte olup öncelik her zaman Pap smear testindedir.