Mikroarray Teknolojisi ve HPV Genotipleme

Genetik alanındaki teknolojik gelişmeler ile birlikte tanı alanında yeni cihaz ve analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Son yıllarda; özellikle mikroarray adı verilen hızlı ve güvenilir (%99) tanı teknikleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır.Başlangıçta daha çok araştırma amaçlı kullanılması düşünülen bu cihazlar zamanla diagnostik amaçlı kitlerin üretilmesi ile genetik tanı alanında da kullanılmaya başlamıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak Human Papilloma Virus (HPV) taraması ve tiplendirmesi için mikroarray tabanlı tanı kitleri de geliştirilmiştir. Sensitivitesinin yüksek olması, aynı anda çok sayıda hastayı hızlıca çalışabilme olanağı ve diğer yöntemlere göre daha çok HPV tipini tanımlayabilmesi mikroarray tabanlı HPV tanı yöntemlerinin hızla yaygınlaşmasını sağlamış ve başta Avrupa'da olmak üzere dünyadaki birçok merkez tarafından tercih edilmesine neden olmuştur.

Günümüzde, mikroarray platformlarının kullanımı ile HPV taraması konusunda birkaç firma ön plana çıkmıştır. Bunlardan en bilineni Genomica firması tarafından üretilen ve in vitro diagnostik (IVD) onaylı "CLART® HPV 2"  sistemidir. 49 farklı HPV tipinin değerlendirilebildiği bu mikroarray tekniğinde array tüp sistemi (ATS) kullanılmakta olup ve örnekler çalışma sonrasında CAR (Clinical Arrays Automatic Reader) veya CAP (Automatic Processor Clinical Arrays) adı verilen bir reader (okuyucu) aracılığıyla değerlendirilir.

Diğer bir mikroarray platformu da AutoGenomics firmasına ait olan ve IVD onay süreci halen devam eden "INFINITI HPV Genotyping" panelidir. Sistemde 26 farklı HPV tipi, BioFilmChip™ Microarray adı verilen film tabanlı mikroarray ve full otomatize bir reader (INFINITI® Analyzer)  aracılığı ile taranır.

 

CLART® HPV 2 ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

INFINITI HPV Genotyping ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

« Haberlere Geri Dön