Ayırıcı Tanı

Kadın ve erkeklerde HPV enfeksiyonunu veya genitl siğilleri taklit eden durumlar mevcuttur. Bu nedenle, HPV enfeksiyonu veya HPV kaynaklı hastalıklardan şüphenildiği zaman diğer durumlar akılda tutulmalı ve gerekirse dışlanmalıdır.

  • Kondilomata lata. HPV kaynaklı genital siğiller ile karışabilir. Daha yuvarlak ve koyu renkli  olup nemli ve yumuşak olma eğilimindedir. Treponema Pallidum  adlı mikroorganizmanın neden olduğu Sifiliz hastalığında gözlenir. 
  • Molluskum Kontagiosum. Pox virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon olup oluşan lezyonlar  HPV kaynaklı genital siğiller ile karıştırılabilir. Molluskum kontagiosum'da lezyonlar santral dimple içeren ve nadiren mukozayı tutan papüller şeklindedir.   
  • Edinsel dermatolojik hastalıklar

   - Seboreik keratoz
   - Liken planus
   - Fibroepitelyal polip, adenom
   - Melanositik nevus
   - Neoplastik lezyonlar

  • Normal anatomik varyasyonlar

   - Penil papüller (pink pearly)
   - Vestibüler papilla (micropapillomatosis labialis)
   - Skin tag (et beni)

HPV Ayırıcı Tanısı 

 Normal varyasyonlar

  • Kadın ve erkek

    - Sebaseöz glandlar

  • Kadın

    - Vestibüler papilla

  • Erkek

    - Coronal sulkusta penis papülleri (pearly)

 Patolojik durumlar

  • Enfeksiyonlar

    - Sifilize sekonder gelişen kondiloma lata

    - Molluscum contagiosum

  • Cilt ve mukoza hastalıkları

    - Intradermal nevüs

    - Skin tag

    - Seboreik keratoz

  • Kanser

    - İntraepitelyal neoplazi